***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
نشست رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فومن باسرپرست آموزش وپرورش شهرستان شفت
زمان درج : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۳:۰۵ تعداد بازدید : 477 نسخه چاپی

نشست رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فومن باسرپرست  آموزش وپرورش شهرستان شفت

به گزارش مرکز آموزش فنی و حرفه ای فومن ، جلسه مشترکی فی مابین آموزش وپرورش شهرستان شفت ومرکز آموزش فنی وحرفه ای فومن درخصوص چگونگی اجرای  طرح ایران مهارت برگزار گردید.

 دراین جلسه ابتدا مقصودی سرپرست آموزش وپرورش شهرستان شفت ضمن خیرمقدم به حاضرین درجلسه وگرامیداشت ایام فاطمیه وهمچنین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ودهه مبارک فجر به اهمیت موضوع آموزش پرداخته وازطرح ایران مهارت که درسطح دانش آموزان مقطع متوسطه اول می باشداستقبال نمود .

 ایشان درصحبتهای خود توسعه وتقویت فرهنگ کار ومهارت آموزی دربین دانش آموزان وایجاد زمینه مناسب برای شناسائی استعدادهای مهارتی آنها وهمچنین کمک به هدایت تحصیلی آنان را امری ضروری واجتناب ناپذیر دانستند .

سپس ضامنی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان فومن وشفت ضمن گرامیداشت ایام پیش رو به تبیین تخصصی طرح ایران مهارت پرداخت وتعهدات فنی وحرفه ای درقالب این طرح را ، انعطاف پذیری درمحتوا ، داوطلبانه بودن شرکت درطرح ، توسعه وفراگیرسازی ومشارکت پذیری بخش های دولتی وغیر دولتی برشمرد.

ایشان دربخش دیگری از صحبتهای خودبه بیان مواردی درراستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اجرائی نمودن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول درنظام آموزش رسمی وتاکید ریاست محترم جمهور درخصوص ارائه آموزشهای مهارت محورپرداختند.

درپایان این نشست که باحضور مسئول آزمون مسئول آموزش ، مسئول اموراداری مرکزآموزش فنی وحرفه ای رئیس انجمن صنفی ونماینده کانون استان ،نماینده مدیران آموزشگاههای آزاد،وهمچنین کارشناس مشاوره ، ارزیاب عملکرد حقوقی رئیس کانون فرهنگی تربیتی ، کارشناس پرورشی، کارشناس آموزش متوسطه ،نماینده مدیران مدارس ومعاون پشتیبانی آموزش وپرورش نیز شرکت داشتندطرفین به توافقات مثبتی دست پیدا نمودند.

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی