***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
نشستی راهبردی فی مابین روسای فنی و حرفه ای رشت و رییس و کارشناسان مجموعه اداره بهزیستی شهرستان
زمان درج : ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۱:۱۳ تعداد بازدید : 290 نسخه چاپی

نشستی راهبردی فی مابین روسای فنی و حرفه ای رشت و رییس و کارشناسان مجموعه اداره بهزیستی شهرستان

به گزارش مركز آموزش فنی وحرفه ای شهيد باهنر رشت ، نشستی راهبردی فی مابین روسای فنی و حرفه ای رشت و رییس و کارشناسان مجموعه اداره بهزیستی شهرستان رشت برگزار گردید در ابتدای این جلسه هر یک از روسای فنی وحرفه ای نکته نظرات خود را مطرح و در خصوص دوره های تخصصی کارگاههای موجود اعلام نظر فرمودند و در ادامه رییس بهزیستی شهرستان ضمن خوشامد گویی و تقدیر به جهت فراهم شدن ارتباط در حوزه شهرستانی مجموعه فعالیت های بهزیستی را در حوزه توانبخشی معلولین کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و زنان  بی سرپرست و معتادین بهبود یافته اعلام نمود و خواستار برگزاری دوره های آموزشی در این حوزه گردید.

در آخر جلسه موارد ذیل جهت پیگیری و اجرا مصوب گردید.

  1. مقرر گردید جلسه ای با حضور نماینده فنی وحرفه ای و مدیران کمپ ها و موسسات حمایتی و پرورشگاههای تحت نظارت بهزیستی صورت پذیرد
  2. مقرر گردید نماینده بهزیستی شهرستان رشت با حضور در مراکز آموزشی با مسئولین آموزش و مشاوره مرکز تبادل اطلاعات صورت دهد.
  3. مقرر گردید بازدید از سوی روسای مراکز از اماکن تحت نظر بهزیستی جهت برنامه ریزی آموزشی صورت گیرد
  4. مقرر گردید لیست دوره های موجود در مراکز که امکان آموزش برای افراد تحت حمایت بهزیستی می باشد به اداره بهزیستی شهرستان رشت ارسال گردید.

 

برچسب ها : فني و حرفه اي

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی