برگزاري اردوي جهادي روساي ادارات در سرليل اطاقور

یکی از اهداف این اردوی جهادی تشریح طرح چند منبعی کردن درآمد روستاییان می باشد

به گزارش مرکز آموزش فنی و حرفه ای لنگرود،  با همکاری بسیج ناحیه مقاومت شهرستان اردوی جهادی در روستای سرلیل اطاقور برگزار گردید .

در این اردوی جهادی معاونت فرماندار و تمام روسای ادارات شهرستان در این اردو حضور داشتند

علیرضا نجفی ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان در خصوص آموزشهای که در راستای چند منبع درآمدی روستاییان می باشد  مواردی را مطرح نمودد و در صورت آماده شدن نفرات قرار شد آموزشهایی را در این منطقه اجرا گردد .

  • تاریخ درج : ۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور ساعت ۱۰:۰۶
  • تعداد بازدید: 713