جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان دولت

قابل توجه همشهریان گرامی که با توجه به هماهنگی و تفاهمنامه بعمل آمده با دفاتر پیشخوان دولت خدمات آموزش فنی و حرفه ای گیلان در این دفاتر قابل ارایه و سرویس دهی است.  این خدمات شامل :

1- ثبت نام اینترنتی ازمتقاضیان شرکت دردوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای گیلان

2-ثبت نام اینترنتی از متقاضیان آزمون ادواری مراکز آموزش فنی و حرفه ای گیلان

3-ثبت نام اینترنتی از متقاضیان صدور مجوز مشاغل خانگی

 

آدرس دفاترICTروستایی پیشخوان دولت  –استان گیلان

آدرس دفاترشهری پیشخوان دولت  –استان گیلان

 مفادتفاهم نامه دفاتر پيشخوان دولت - تعرفه و موضوعات 

ابلاغیه استفاده  الزامی از خدمات دفاتر پیشخوان دولت توسط آموزشگاهها و مراکز