توانمندسازی بانوان تحت پوشش کمیته امداد توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی انزلی
زمان درج : ۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر ساعت ۱۳:۴۲ تعداد بازدید : 547 نسخه چاپی

توانمندسازی بانوان تحت پوشش کمیته امداد توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی انزلی

در نشست مشترک روسای آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی انزلی و کمیته امداد منطقه مقرر گردید، تا زمینه اشتغال تعداد ۴۰ تفر از بانوان مدد جویان کمیته امداد فراهم گردد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی انزلی، بمنظور ارایه آموزش های مهارتی به بانوان تحت پوشش کمیته امداد، نشست مشترکی بین رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی انزلی و کاوش رییس کمیته امداد منطقه دو رشت در محل بنگاه اقتصادی  برگزارگردید.

صمدی در خصوص ارایه آموزش های مهارتی به بانوانی که در صنف پوشاک فعایت دارند، اظهارداشت: در این نشست مقرر گردید تا زمینه اشتغال تعداد ۴۰ تفر از  بانوان مدد جویان کمیته امداد فراهم گردد.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی انزلی خاطرنشان کرد: در بحث امر آموزش نیز تصمیماتی گرفته شد تا بانوان توانمند عرصه پوشاک، که تمایل به امر آموزش دارند به عنوان مربیان افتخاری برای آموزش و توانمند سازی بانوان کمیته امداد استفاده شود تا موجبات اشتغال این عزیزان نیز فراهم شود.

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
گزارش عملکرد 1398 اداره کل
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی