کمیته های استانی بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد تشکیل می‌شود
زمان درج : ۱۴۰۰ شنبه ۸ آبان ساعت ۱۱:۰۲ تعداد بازدید : 56 نسخه چاپی

کمیته های استانی بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد تشکیل می‌شود

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور:《کمیته های استانی بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد》 در ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها همسو با کمیته ملی تشکیل می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، محمدرضا شاه پسند، معاون آموزش سازمان گفت: بر اساس بخشنامه معاونت آموزش، همسو با تشکیل کمیته ملی بازنگری و اصلاح آیین نامه، کمیته های استانی بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد نیز با حضور نمایندگان بخش غیردولتی و صاحبنظران شکل می گیرد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت و نقش آیین نامه مربوط به آمورشگاه های آزاد که از آخرین تصویب آن بیش از ۱۵ سال می گذرد و با توجه به تاکید مقام عالی وزارت و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تسهیل کسب و کارها، مقررات زدایی هم زمان در کلیه امور، از جمله در فعالیت آموزشگاه های آزاد، اصلاح آیین نامه مذکور در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: کمیته های استانی، نتایج بررسی و پیشنهادات خود را حداکثر تا ۲۵ آبان سال جاری به ادارات کل معین هشت‌ گانه کشوری برای جمع بندی ارائه کرده و دبیرخانه مناطق  هشت گانه موظف به جمع بندی نظرات اعضای استان های عضو و ارسال تا ۴ آذرماه ۱۴۰۰ به دبیرخانه کمیته ملی اصلاح و بازنگری آیین نامه (دفتر آموزشگاه های فنی وحرفه‌ای آزاد و مشارکت های مردمی ستاد ) خواهند بود.

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
گزارش عملکرد 1398 اداره کل
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی