افتتاح پروژه سیستم آبیاری هوشمند اکو سیستم مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

با حضور محمد حسینی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان پروژه سیستم آبیاری هوشمند اکو سیستم مرکز مهارتهای پیشرفته رشت افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان، طراحی سامانه هوشمند سیستم های سبز تحت اقدام مشترک کارگاه الکترونیک و هوش مصنوعی مرکز مهارتهای پیشرفته رشت با همکاری مجموعه رباتیک علم آینده آدلی با حضور محمدحسینی مدیرکل فنی و حرفه ای استان افتتاح شد.

بنابراین گزارش، با استفاده از این سامانه تحت اپلیکیشن موبایل آبیاری تحت فشار از راه دور انجام می گیرد و با استفاده از مانیتورینگ درصد رطوبت خاک بوسیله سنسور آبیاری تحت کنترل قرار گرفته و ابیاری بصورت هوشمند انجام شود.

  • تاریخ درج : ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۰:۴۴
  • تعداد بازدید: 188