فرم الکترونیکی پیشنهاد آموزش مهارتی در مشاغل حوزه گردشگری استان گیلان
*    
*    
*    
مشخصات جامعه هدف : لطفا برای مشاغلی که از نظر جنابعالی در حوزه گردشگری استان نیاز به آموزش مهارتی می باشد، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
*  
فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
گزارش عملکرد 1398 اداره کل
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی