آغاز ثبت نام اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  
فراخوان ، مناقصه ها و مزایده ها