ورود به قرن جدید با حکمرانی داده هادر نظام آماری  جوانان جویای کار؛ با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان گیلان و با فراگیری آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار، می توانید برای خود و دیگران ایجاد اشتغال نمایید. روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  
ارتباط با مسئولین
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 4643

 

 

پل های ارتباطی با مسئولین اداره کل و رؤسای مراکز استان 

 ایمیل

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 ردیف

k_poornassiri@gilantvto.ir  

مدیرکل

کاظم پورنصیری

 1

a_jamadigigasari@gilantvto.ir

 معاون اداری و پشتیبانی

 عباس جمادی

 2

 r_rafiezadeh@gilantvto.ir

سرپرست معاونت آموزش , پژوهش و برنامه ریزی

رامین رفیع زاده

 3

h_ebrahimnia@gilantvto.ir   

 مسئول مسابقات ملی مهارت

 حسین ابراهیم نیا

 4

f_rezaei@gilantvto.ir

 اداره امور مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی

 فاطمه رضائی

 5

 a_honarvar@gilantvto.ir

 مسئول واگذاری ها

 علی اکبر هنرور

 6

 g_ghadimi@gilantvto.ir

 مسئول واحد ارزیابی و عملکردو پاسخگویی به شکایات

قدیر قدیمی

 7

 h_rezaienejad@gilantvto.ir

 مسئول واحد وصول

حسین رضایی نژاد 

 8

m_usefpoor@gilantvto.ir   

سرپرست اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

محمدرضا یوسف پور

 9

F_sojoudi@gilantvto.ir   

 رئیس اداره مالی

 فاطمه سجودی

 10

 a_shahriyari@gilantvto.ir

 مسئول واحدحقوقی

 اصغر شهریاری

 11

 z_safarpoor@gilantvto.ir

سرپرست اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

زینب صفرپور

 12

 m_ghane@gilantvto.ir

 مسئول بودجه

 مهرداد قانع

 13

 H_usefi@gilantvto.ir

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

هادی یوسفی

 14

r_ghiaszadeh@gilantvto.ir

 مسئول دفتر فنی

 سید رضا قیاس زاده

 15

M_shadkam@gilantvto.ir   

 مسئول واحد انفورماتیک

محمود شادکام

 16

 m_masoumi@gilantvto.ir  

 رئیس واحد روابط عمومی

مرتضی معصومی

 17


m.ghanbari@gilantvto.ir

 مسئول دپارتمان اشتغال و کارآفرینی

 مریم قنبری

 18

 kh_esmaeilzadeh@gilantvto.ir

 رئیس مرکز تالش

خلیل اسماعیل زاده 

 19

 z_azizi@gilantvto.ir

رئیس مرکز خواهران منجیل

زهرا عزیزی

 20

 z_safarpoor@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز سنجش و مهارت 9 دی رشت

زینب صفرپور

 21

 y_alizadeh@gilantvto.ir

سرپرست مرکز مهارت های پیشرفته رشت

 یاور علیزاده

 22

 a_khalilichulabi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز لاهیجان

علی خلیلی 

 23

 s_khatami@gilantvto.ir

سرپرست مرکز کشاورزی رشت

سیده سمیه خاتمی نژاد

 24

a_najafi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز رودسر

علیرضا نجفی

 25

 h_rabieizad@gilantvto.ir

سرپرست مرکز شهدای دولت شهرک صنعتی انزلی 

حمید ربیعی زاد

 26

   g_naghdpoor@gilantvto.ir

 رئیس مرکز فومن

 قربان نقدپور

 27

 m_tabaierashti@gilantvto.ir

رئیس مرکز خواهران رشت 

سیده مرضیه طبائی 

 28

 m_tamizkar@gilantvto.ir

رئیس مرکز آستانه اشرفیه

مجید تمیز کار 

 29

 a.rahimi@gilantvto.ir

سرپرست مرکز شهید انصاری رشت

علی رحیمی

 30

 j_fasihi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز ماسال

 جواد فصیحی

 31

 m_motamedi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز املش

محمد معتمدی

 32

 e_salari@gilantvto.ir

 رئیس مرکز شهید مطهری رشت

 ابراهیم سالاری

 33

 a_morajabi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز لوشان

 علیگل مرجبی

 34

 b_maashkar@gilantvto.ir

 رئیس مرکز آستارا

 بهبود معاشکار

 35

 f_azariyan@gilantvto.ir

سرپرست مرکز لنگرود 

فرزاد آذریان

 36

 a_danesh@gilantvto.ir

سرپرست مرکز صومعه سرا 

اکبر دانش پژوه

 37

h_rabieazad@gilantvto.ir   

 سرپرست مرکز بندر انزلی

حمید ربیعی زاد

 38

 h_samadijanbaz@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز شهید باهنر رشت

هادی صمدی 

 39

 
فراخوان های سازمانی
اطلاع رسانی جلوگیری از فساد
گزارش عملکرد 1400 اداره کل
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
ورود به سامانه ثبت تقاضاهای آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی