ارتباط با مسئولین
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 3684

 

 

پل های ارتباطی با مسئولین اداره کل و رؤسای مراکز استان 

 ایمیل

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 ردیف

a_jamadigigasari@gilantvto.ir  

 سرپرست اداره کل

عباس جمادی

 1

a_jamadigigasari@gilantvto.ir

 معاون اداری و پشتیبانی

 عباس جمادی

 2

 m_gholipour@gilantvto.ir

 معاونت آموزش , پژوهش و برنامه ریزی

 مصطفی قلی پور

 3

h_ebrahimnia@gilantvto.ir   

 مسئول مسابقات ملی مهارت

 حسین ابراهیم نیا

 4

f_rezaei@gilantvto.ir

سرپرست اداره امور مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی

 فاطمه رضائی

 5

 m_jafarzadeh@gilantvto.ir

 مسئول واگذاری ها

 مجتبی جعفرزاده

 6

 m_usefpoor@gilantvto.ir

 مسئول واحد ارزیابی و عملکردو پاسخگویی به شکایات

محمدرضا یوسف پور

 7

 h_rezaienejad@gilantvto.ir

 مسئول واحد وصول

حسین رضایی نژاد 

 8

s_khataminejad@gilantvto.ir   

رئیس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

سیده سمیه خاتمی نژاد

 9

F_sojoudi@gilantvto.ir   

 رئیس اداره مالی

 فاطمه سجودی

 10

 a_shahriyari@gilantvto.ir

 مسئول واحدحقوقی

 اصغر شهریاری

 11

 r_rafiezadeh@gilantvto.ir

سرپرست اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

رامین رفیع زاده

 12

 m_ghane@gilantvto.ir

 مسئول بودجه

 مهرداد قانع

 13

 H_usefi@gilantvto.ir

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

هادی یوسفی

 14

r_ghiaszadeh@gilantvto.ir

 مسئول دفتر فنی

 سید رضا قیاس زاده

 15

M_shadkam@gilantvto.ir   

 مسئول واحد انفورماتیک

محمود شادکام

 16

 m_masoumi@gilantvto.ir  

 رئیس واحد روابط عمومی

مرتضی معصومی

 17


m_yousefpour@gilantvto.ir

 مسئول اشتغال و کارآفرینی

 محمد رضا یوسف پور

 18

 kh_esmaeilzadeh@gilantvto.ir

 رئیس مرکز تالش

خلیل اسماعیل زاده 

 19

 f_afshari@gilantvto.ir

 رئیس مرکز خواهران منجیل

 فیروزه افشاری

 20

 R_rafizadeh@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز سنجش و مهارت 9 دی رشت

رامین رفیع زاده

 21

 a_jamalomidi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز مهارت های پیشرفته رشت

 علی جمال امیدی

 22

 a_khalilichulabi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز لاهیجان

علی خلیلی 

 23

 k_rahimisiahmazgi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز کشاورزی رشت

 کامبیز رحیمی

 24

a_najafi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز رودسر

علیرضا نجفی

 25

 h_samadijanbaz@gilantvto.ir

سرپرست مرکز شهدای دولت شهرک صنعتی انزلی 

هادی صمدی 

 26

   k_pournasiri@gilantvto.ir

 رئیس مرکز فومن

 کاظم پورنصیری

 27

 m_tabaierashti@gilantvto.ir

رئیس مرکز خواهران رشت 

سیده مرضیه طبائی 

 28

 m_tamizkar@gilantvto.ir

رئیس مرکز آستانه اشرفیه

مجید تمیز کار 

 29

 m_zameni@gilantvto.ir

رئیسمرکز شهید انصاری رشت

مهدی ضامنی

 30

 j_fasihi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز ماسال

 جواد فصیحی

 31

 m_smaeili@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز املش

موسی اسماعیلی

 32

 e_salari@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز شهید مطهری رشت

 ابراهیم سالاری

 33

 a_morajabi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز لوشان

 علیگل مرجبی

 34

 b_maashkar@gilantvto.ir

 رئیس مرکز آستارا

 بهبود معاشکار

 35

 a_erfaniyan@gilantvto.ir

سرپرست مرکز لنگرود 

ایوب عرفانیان 

 36

 s_nosrattalab@gilantvto.ir

رئیس مرکز صومعه سرا 

 سلمان نصرت طلب

 37

h_yarinia@gilantvto.ir   

 رئیس مرکز بندر انزلی

حسن یاری نیا 

 38

 h_samadijanbaz@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز شهید باهنر رشت

هادی صمدی 

 39

 
فراخوان های سازمانی
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی