به اطلاع بازدید کنندگان محترم می رساند؛ جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان، به آدرس https://gilan.irantvto.ir مراجعه نمایند.  
ارتباط با مسئولین
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 5747

 

 

پل های ارتباطی با مسئولین اداره کل و رؤسای مراکز استان 

 ایمیل

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 ردیف

k_poornassiri@gilantvto.ir  

مدیرکل

کاظم پورنصیری

 1

a_jamadigigasari@gilantvto.ir

 معاون اداری و پشتیبانی

 عباس جمادی

 2

 r_rafiezadeh@gilantvto.ir

 معاون آموزش , پژوهش و برنامه ریزی

رامین رفیع زاده

 3

h_ebrahimnia@gilantvto.ir   

 مسئول مسابقات ملی مهارت

 حسین ابراهیم نیا

 4

f_rezaei@gilantvto.ir

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی

 فاطمه رضائی

 5

 a_honarvar@gilantvto.ir

 مسئول واگذاری ها

 علی اکبر هنرور

 6

 g_ghadimi@gilantvto.ir

 مسئول واحد ارزیابی و عملکردو پاسخگویی به شکایات

قدیر قدیمی

 7

 h_rezaienejad@gilantvto.ir

 مسئول واحد وصول

حسین رضایی نژاد 

 8

m_usefpoor@gilantvto.ir   

رئیس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

محمدرضا یوسف پور

 9

F_sojoudi@gilantvto.ir   

 رئیس اداره مالی

 فاطمه سجودی

 10

 a_shahriyari@gilantvto.ir

 مسئول واحدحقوقی

 اصغر شهریاری

 11

 z_safarpoor@gilantvto.ir

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

زینب صفرپور

 12

 m_ghane@gilantvto.ir

 مسئول بودجه

 مهرداد قانع

 13

 H_usefi@gilantvto.ir

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

هادی یوسفی

 14

r_ghiaszadeh@gilantvto.ir

 مسئول دفتر فنی

 سید رضا قیاس زاده

 15

M_shadkam@gilantvto.ir   

 مسئول واحد انفورماتیک

محمود شادکام

 16

 m_masoumi@gilantvto.ir  

مسئول واحد روابط عمومی

مرتضی معصومی

 17


m.ghanbari@gilantvto.ir

 مسئول دپارتمان اشتغال و کارآفرینی

 مریم قنبری

 18

 kh_esmaeilzadeh@gilantvto.ir

 رئیس مرکز تالش

خلیل اسماعیل زاده 

 19

 z_azizi@gilantvto.ir

رئیس مرکز خواهران منجیل

زهرا عزیزی

 20

 z_safarpoor@gilantvto.ir

 رئیس اداره سنجش و مهارت 9 دی رشت

زینب صفرپور

 21

 taghvaei@gilantvto.ir

سرپرست مرکز لاهیجان

 محمد صادق تقوائی

 22

 a_khalilichulabi@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز مهارتهای پیشرفته

علی خلیلی 

 23

 s_khatami@gilantvto.ir

رئیس مرکز کشاورزی رشت

سیده سمیه خاتمی نژاد

 24

a_najafi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز رودسر

علیرضا نجفی

 25

 h_rabieizad@gilantvto.ir

سرپرست مرکز شهدای دولت شهرک صنعتی انزلی 

حمید ربیعی زاد

 26

   g_naghdpoor@gilantvto.ir

 رئیس مرکز فومن

 قربان نقدپور

 27

 divbar@gilantvto.ir

رئیس مرکز خواهران رشت 

مریم دیوبار 

 28

 nazarmohamadi@gilantvto.ir

سرپرست مرکز آستانه اشرفیه

اسماعیل نظرمحمدی 

 29

 a.rahimi@gilantvto.ir

رئیس مرکز شهید انصاری رشت

علی رحیمی

 30

 j_fasihi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز ماسال

 جواد فصیحی

 31

 m_motamedi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز املش

محمد معتمدی

 32

 kamali@gilantvto.ir

 سرپرست مرکز شهید مطهری رشت

مهدی کمالی

 33

 a_morajabi@gilantvto.ir

 رئیس مرکز لوشان

 علیگل مرجبی

 34

 b_maashkar@gilantvto.ir

 رئیس مرکز آستارا

 بهبود معاشکار

 35

 f_azariyan@gilantvto.ir

سرپرست مرکز لنگرود 

فرزاد آذریان

 36

 a_danesh@gilantvto.ir

سرپرست مرکز صومعه سرا 

اکبر دانش پژوه

 37

h_rabieazad@gilantvto.ir   

رئیس مرکز بندر انزلی

حمید ربیعی زاد

 38

 h_samadijanbaz@gilantvto.ir

 رئیس مرکز شهید باهنر رشت

هادی صمدی 

 39

 
فراخوان های سازمانی
اطلاع رسانی جلوگیری از فساد
گزارش عملکرد 1400 اداره کل
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
ورود به سامانه ثبت تقاضاهای آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی