جوانان جویای کار؛ با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان گیلان و با فراگیری آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار، می توانید برای خود و دیگران ایجاد اشتغال نمایید. روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  
شماره تماس کارکنان
۲۸ تیر ۱۴۰۰ 912

گلسار - نبش خیابان 115 پیش شماره استان :013 

آدرس پست الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان :

  info@gilantvto.ir و gilan@irantvto.ir

کد پستی : 74319-41648

صندوق پستی : 1981-41635

******************************************

شماره پیامک اداره کل 30007650000167

 1670:تلفن گویا 
 

 متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا

 . تماس حاصل نمایندکارشناس مربوطه  

شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحدهای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  

ردیف

نام واحد

شماره

تماس مستقیم

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

1

نگهبانی

33751540

 

-

129

200

2

دفتر مدیریت

33721545

-

102

103

201

202

3

دورنگار دفتر مدیریت

33721546

-

-

4

معاون آموزشی

33721544

مصطفی قلی پور

203

5

معاون مالی

33751542

عباس جمادی

204

6

حراست

33721547

سید عبدا... میرفاطمی

206

7

ذیحساب

-

محمدرضا شمسائی

207

8

رئیس مالی

33731050

فاطمه سجودی

208

9

امین اموال

-

 ابوطالب مقصودی

205

10

حسابداری

-

آسیه جدی فرد- حمیرا خوشحال

210

11

دفتر داری  چک

-

لیلا رنجکش

212

12

بودجه  اعتبارات

-

مهرداد قانع -مازیار قوام

213

13

حقوق و دستمزد

-

سمیه حاتمی- مریم حقیقت

214

14

دفتر حقوقی

33722320

اصغر شهریاری- لیلا رضاپور

215

15

انفورماتیک

33751544

محمود شادکام

نعیم منیری

241

16

دبیرخانه

-

فاطمه چوب تراش- نرگس نعمت طلب- فاطمه خانزاده

227

17

رفاه

-

ولی هاشم نیا

219

18

کارگزینی

 

حمیده پاکباز - مولود احمدی زاده - مریم فتحی

220

19

رئیس امور عمومی

33724480

هادی یوسفی

221

20

آمارپرسنلی  حضور و غیاب

-

مرضیه حاج قلی پور

223

21

المپیاد

 

حسین ابراهیم نیا

217

22

مدیریت عملکرد

 

محمدرضایوسف پور- عبدالرضا آبچی

218
 23
آموزشگاههای آزاد

-

کامبیز الهیاری

229

 

معصومه موسی زاده

230

 

مریم دیوبار  مریم مسیب زاده

232

 

فاطمه نجم

234

24

رئیس آموزشگاههای آزاد

33721543

فاطمه رضائی

231

25

رئیس اداره آموزش و پژوهش

33724653

33724304

 

سیده سمیه خاتمی نژاد

236

26

نقلیه

-

کاظم اصغری

243

27

واگذاری

-

مجتبی جعفرزاده

245

28

روابط عمومی

33730020

 مرتضی معصومی

-

 

 

فراخوان های سازمانی
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی