تصمیم گیری الکترونیکی
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ 1546افزایش روزافزون نرخ بکارگیری از ابزار و امکانات فناوری اطلاعات در ارائه خدمات به شهروندان، چالش هایی جدید در اجرای استراتژی های راهبردی سازمانها پدید آورده است. برای فعالیت در این فضای نوین، اجرای مدل هایی جدید از کسب و کار الکترونیک برای کسب موفقیت در ارائه خدمات به شهروندان، امری الزامی تلقی می گردد. بر این اساس اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان استناد به اصل تکریم ارباب رجوع، نظرسنجی های الکترونیکی زیر را ترتیب داده است تا ارتباطی پویا و سازنده در جهت رفع نواقص احتمالی و بهبود ارائه خدمات به وجود آید.


    

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
گزارش عملکرد 1398 اداره کل
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی