تصمیم گیری الکترونیکی
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ 1870افزایش روزافزون نرخ بکارگیری از ابزار و امکانات فناوری اطلاعات در ارائه خدمات به شهروندان، چالش هایی جدید در اجرای استراتژی های راهبردی سازمانها پدید آورده است. برای فعالیت در این فضای نوین، اجرای مدل هایی جدید از کسب و کار الکترونیک برای کسب موفقیت در ارائه خدمات به شهروندان، امری الزامی تلقی می گردد. بر این اساس اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان استناد به اصل تکریم ارباب رجوع، نظرسنجی های الکترونیکی زیر را ترتیب داده است تا ارتباطی پویا و سازنده در جهت رفع نواقص احتمالی و بهبود ارائه خدمات به وجود آید.


    

فراخوان های سازمانی
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی