استانداردهای آموزشی
۴ دی ۱۳۹۵ 6062

کلیه استانداردهایی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده است در دست

بازنگری بوده و تا اطلاع ثانوی قابلیت اجرایی دارند

 

** کلیه حقوق مادی و معنوی  استانداردهای آموزشی ، متعلق به سازمان آموزش **

**  فنی وحرفه ای کشور می باشد و هرگونه سوءاستفاده مادی  **


**و معنوی
از این آثار موجب پیگرد قانونی است**

 

 

استانداردهای آموزش :

 

آمار 65 گانه استانداردهای آموزش  مهارت و فناوری  (تا سی دیماه 1394)
 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش در ﺻﻨﺎﻳﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش روستایی
استانداردهای آموزش بازار محور (آموزش،تولید،بازاریابی،فروش)
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش فناوری های راهبردی
استانداردهاي آموزش قالب تفاهم نامه 
استانداردهای آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی 
استانداردهای آموزش ویژه مسابقات آزاد مهارت جوشکاری 
استانداردهاي آموزش وپژه معلولين ذهني و جسمي
استانداردهای مشترک سازمان آموزش فنی وحرفه ای با وزارت جهاد کشاورزی
فهرست استانداردهاي آموزش مهارت و فناوري  
استانداردهاي آرشيوي (قابل استناد و اجرا فقط برای شاخه کار و دانش و تفاهم نامه ها) 
استاندارد های آموزش شغل مربیان
فراخوان های سازمانی
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی